Mijn lichaam en ik 

Het realiseren van de hoogst mogelijke samenwerking tussen uw lichaam en u is het doel van Shanergy Management. Shanergy Management versterkt de goede eigenschappen van u en verzwakt de minder goede eigenschappen. Shanergy Management leert u uw intense geluk te realiseren, zodat u niet alleen uzelf gelukkig kunt maken, maar ook uw dierbaren. Shanergy Management leert u geen handelingen te verrichten, waarmee u uzelf of anderen schade kunt aanbrengen. Wenst u het beste uit uzelf te halen, dan zult u ervoor moeten zorgen dat de harmonie tussen uw lichaam en u optimaal is. Misschien heeft u weleens zelf bij u kunnen ontdekken dat het lichaam iets anders wil dan u. Vaak geven wij toe aan ons lichaam. In principe wordt u dan slaaf van uw lichaam. Dit kunt u voorkomen als u kennis heeft genomen van Shanergy Management. Uw lichaam is zichtbaar, maar de Ultieme IK is voor de buitenwereld niet zichtbaar. De Ultieme IK is wel de motor achter uw lichaam. Uw lichaam heeft energie nodig. Van nature laad ons lichaam tijdens onze slaapuren bij. Gedurende de periode dat wij vaker zijn verbruiken wij de opgeladen energie. Het opladen en verbruiken van energie is een continu proces. Wij laten onze zintuigen steeds hun gang gaan, waardoor onze lichaam onnodig veel energie van ons verbruikt. Kunnen wij onze zintuigen controleren. dan zouden wij onze energie kunnen besparen. Shanergy management leert u hoe u het beste met uw energie kunt omgaan. Haal meer uit u zelf. Leer hoe u uw energie kunt besparen. Laat niet al uw lampen branden, maar leer die lampen uit te zetten die u op dat moment niet nodig heeft.
Straal uw energie
Positieve energie is een energie om mee naar buiten te komen. Wij moeten onze positieve energie stralen, zodat anderen de sfeer van uw positivitisme kunnen ervaren. Uw positieve uitstralingen zal er mede voor zorg dragen dat de ontvangers langzamerhand ook positieve energie zullen stralen. Als beide partijen positieve energie stralen, zullen ze elkaar verstreken.

Bouw een stabiele omgeving voor uzelf 

Door de vele natuurverschijnselen dezer dagen beseffen wij als geen ander, dat wij dienen te werken aan een stabiele omgeving, anders lopen wij onnodige risico’s op. Hoe stabieler onze omgeving, hoe veiliger het voor ons wordt. De omgeving waar wij in vertoeven dient vrij stabiel te zijn, dan kunnen wij ons heel wat ellenden besparen. Ook de Ultieme IK heeft een vrij stabiele omgeving nodig en dat kunt u alleen uw Ultieme IK bieden. Uw Ultieme IK huisvest zich in uw lichaam en u dient er voor te zorgen dat uw lichaam stabiel wordt. Shanergy Management is gericht om de omgeving van de Ultieme IK te stabiliseren. Hoe stabieler u bent, des te meer u uit uzelf kunt halen. Hoe meer u uit uzelf kunt halen des te aangenamer uw leven wordt. Alle begin oogt moeilijk, zo ook het huis wat u op deze plaatje ziet. Maar daar er ooit een begin aan is gemaakt, staat het nu stabiel op. Uiteraard hebben er meerdere mensen aan gewerkt, maar het staat nu. Zo zult u ook alleen of met behulp van kenners dienen te werken aan het stabiliseren van uw omgeving. U dient uw lichaam stabiel te maken zodat u meer uit uzelf kunt halen en als u hulp daarbij nodig heeft, dan doet u het verstandig aan ook die binnen te halen. Dat is zeker niet iets nieuws. Vanaf onze geboorte zijn wij al bezig hulp voor onszelf in te roepen. Soms hebben wij dat spontaan gekregen en soms hebben wij dat moeten vragen. Een mens dient zich steeds te verrijken, zonder een ander te benadelen. Werken wij aan onze stabiliteit, dan werken wij direct aan de stabiliteit van onze directe en indirecte omgeving. Samen kunnen wij werken aan uw stabiliteit .
Shanergy Management
Leer uzelf kennen Home Shanergy Techniek Mijn lichaam en ik Energie Bronnen Contact Stappen Stabiel

Tilt uw denkvermogen naar een hogere niveau

Wie ben ik 4T 4Tm

Veranderen wij onszelf, dan veranderen wij onze omgeving (maatschappij) 

© Niets mag gekopieerd en/of gedupliceerd worden zonder schriftelijke toestemming van V.I.A. Adviesbureau
Mijn lichaam en ik