Stap1 positief denken

Positief denken is de basis om uw energie te besparen. Denkt u positief, dan geeft u negatieve energie geen kans om bij u binnen te dringen en hoeft u uw energie niet te verbruiken om de negatieve energie af te breken. Alle bespaarde energie komt u ten goede. Houd uw energie bij u en haal het geluk binnen, bespaar uw energie.  Blijf in alle situatie positief denken, ook als anderen sterk negatief zijn. Zij zijn negatief, dat wil niet zeggen dat u de negatieve energie van hen binnen u dient te halen. Laat de negatieve energie van hen bij hen en houd uw positieve energie bij u. Uw positieve energie zult u geluk schenken.

Stap 2 positief spreken

Het is geen twijfel dat als u positief denkt, u vanzelfsprekend positief en aangenaam zult spreken, omdat u de voordelen daarvan al kent. U bent niet van plan uw energie te laten vervuilen. U geeft negatieve energie geen kans bij u binnen te dringen. Sterker nog, u voorkomt dat in uw omgeving negatieve energie ontstaat. Als er geen negatieve energie ontstaat, dan raakt u ook niet vervuild en hoeft u dus ook geen energie te verbruiken om de negatieve energie af te breken. Het is uw omgeving en u bent de heerser van uw omgeving. De inrichting dat u geeft aan uw omgeving, die inrichting zal uw omgeving stralen. Met uw positieve woorden en uw positieve houding straalt u uw positieve energie in uw omgeving. De ontvangers zullen die positieve energie van u ontvangen. Daarmee kunnen zij hun negatieve energie mengen en zal de vermenging de negatieve energie iets afbreken. Blijft u dat doen, dan zal de leden van die omgeving langzamerhand overslaan en raakt uw omgeving dan niet meer vervuild. Blijft u positief spreken, dan zullen zij dat ook doen.

Stap 3 positief behandelen

Als u de kunst van het positief denken onder de knie heeft, dan kunt u uw directe omgeving positief behandelen. Deze behoefte heeft u omdat u weet, dat als uw omgeving positief is, u in een verlichte omgeving bevindt, die uw positieve energie versterkt. U dient in alle situatie positieve te blijven handelen. U weet welke voordelen het heeft om positief te handelen, daarom zult u niets anders wensen dan positief handelen. Om positief te kunnen handelen, dient u eerst uw positieve energie aan te spreken. Met andere woorden u zult uzelf eerst moeten verrijken en dan zult u uw verdienste een deel overstralen. Het overstralen heeft twee doelen. Een om de positief energie van u te activeren en twee de positieve energie van de hoorder(s) aan te steken. Behandel positief en bespaar uw energie.
Shanergy Management

Stap 4 positief leren

Ik kan u verzekeren dat, alvorens u positieve energie kunt doseren, u eerst uzelf met positieve energie dient te verrijken, dan pas kunt u de andere verrijken met positieve energie. Met ander woorden u heeft er zelf eerst baat bij, dan de andere. Dit, omdat u iets niet kan geven dat u niet heeft. U zult eerst uw positieve energie moeten opwekken, waardoor u zelf positief wordt en dan kunt u die overbrengen. Uw positieve energie mengt zich met de negatieve energie van de andere en verzwakt de negatieve energie van de ander. Doet u dat vaker, dan zal de ander op den duur ook positief worden. U zult er zelf versteld van staan, maar dat is echt waar. Het heeft het zelfde effect als u water bij azijn toevoegt. Ongebroken azijn is schadelijk voor ons. Maar voegen wij steeds water bij, dan verlies azijn zijn sterkte. Het kan zelf zo ver gaan, dat de azijn bijna niet te proeven is. U heeft echt niets te verliezen. Past het toe en ervaar het intense geluk maar.
Leer uzelf kennen Home Shanergy Techniek Mijn lichaam en ik Energie Bronnen Contact Stappen Stabiel

Tilt uw denkvermogen naar een hogere niveau

Wie ben ik 4T 4Tm

Veranderen wij onszelf, dan veranderen wij onze omgeving (maatschappij) 

© Niets mag gekopieerd en/of gedupliceerd worden zonder schriftelijke toestemming van V.I.A. Adviesbureau
Stappen